PAG

Psychologie Academie Groningen

PAGDe Psychologie Academie Groningen, de PAG, is een erkende onderwijsinstelling voor professionals in de zorg. De PAG biedt geaccrediteerde bij- en nascholing met name op het gebied van de cognitieve gedragstherapie. Onderwijs wordt aangeboden in de vorm van een workshop, een cursus, training of supervisie. 

De eigenaren van de PAG, Mirjam Meek-Hekelaar en Franske van Apeldoorn zijn tevens de enthousiaste hoofddocenten. Mirjam en Franske zorgen als deskundige zorgprofessionals en ervaren docenten voor de gewenste verbinding tussen theorie en praktijk.    

Naast onderwijs op de eigen locatie biedt de PAG ook incompany trainingen en cursussen op maat. De PAG kan uw medewerkers scholen in de cognitieve gedragstherapie; denk aan de basiscursus cognitieve gedragstherapie (50 of 100 uur), de basiscursus gedragstherapeutisch werker (48 uur) of de vervolgcursus gedragstherapie (50 of 100 uur). Wij dragen zorg voor het (VGCt geaccrediteerde) programma waarbij we met de specifieke doelgroep of wensen rekening zullen houden. 

Ook training op een ander vlak behoort tot de mogelijkheden, denk aan een training voor het geven van werkbegeleiding of supervisie of een workshop of nascholing over een specifieke stoornis of behandelmethode. Wij denken graag mee dus neem vooral contact op voor overleg of informatie!

De PAG staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 60941634. 


Team


Mirjam Meek- Heekelaar

klinisch psycholoog/ psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, supervisor, docent en leertherapeut VGCt

Franske van Apeldoorn

klinisch psycholoog/ psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut, supervisor, docent en leertherapeut VGCt

INCOMPANY AANBOD


De PAG komt graag naar je toe! Onderwijs kan op iedere gewenste locatie plaatsvinden. 

Incompany verzorgen we bijvoorbeeld scholing op het gebied van de cognitieve gedragstherapie (denk aan een geaccrediteerde cursus maar ook een volledig opleidingstraject ) of trainingen of workshops over een bepaald onderwerp naar wens.

Voordeel van ons incompany aanbod is dat we het onderwijs flexibel kunnen afstemmen op de behoefte van de professionals van de betreffende organisatie. Voor de medewerkers is het fijn minder of niet te hoeven reizen. Samen met collega’s kennis en vaardigheden ontwikkelen die direct toepasbaar zijn in de praktijk zorgt voor meer werkplezier en kwaliteit.

Wil je meer weten over wat de PAG voor jouw instelling of bedrijf kan betekenen? 

Neem contact met ons op om vrijblijvend je wensen te bespreken.

PAG AGENDA 2021


Nieuws:

Per 13-01 2021 hebben wij vanwege de aanhoudende coronacrisis besloten het PAG aanbod van 2021 te annuleren.

De PAG zal in heel 2021 dus GEEN cursussen verzorgen.

De PAG staat voor kleinschaligheid, persoonlijk contact en hoge kwaliteit:
wij verheugen ons erop dit in het jaar 2022 weer middels fysiek onderwijs te kunnen bieden!

Nieuwe data voor ons reguliere aanbod zullen hier vermeld worden.
Voel je vrij om altijd even contact met ons te zoeken om te informeren naar de laatste stand van zaken of om te overleggen over wensen en mogelijkheden!


WORKSHOP PERIPARTUM DEPRESSIE


WORKSHOP DE PERIPARTUM DEPRESSIE: 

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor verloskundigen die de kennis rondom de peripartum depressie willen vergroten. De training richt zich op de verloskundige hulpverlener maar is ook leerzaam voor andere hulpverleners in dit werkveld.

Inhoud
In Nederland krijgt meer dan 10% van alle zwangeren en pas bevallen vrouwen een peripartum depressie (PPD) binnen één jaar na de bevalling. Ondanks het veelvuldig voorkomen van een PPD wordt een PPD vaak niet tijdig herkend door zorgverleners. Verloskundigen hebben een unieke mogelijkheid om de (psychische) gezondheid van een cliënt te monitoren aangezien zij negen maanden lang intensief contact hebben met hun cliënten. Verloskundigen zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de fysiologie bij moeder en kind dus ook voor het signaleren en het bespreekbaar maken van depressieve gedachten en gevoelens. Echter er is sprake van forse onderdiagnostiek. Door de kennis van de verloskundige te vergroten, bewust te maken van de risico’s en de vaardigheden te vergroten, zal een verloskundige beter in staat zijn een PPD te herkennen.

Doelstellingen
 • De verloskundige vergroot haar algemene kennis over een PPD en is op de hoogte van de behandelmogelijkheden.
 • De verloskundige is zich bewust van de omvang van het probleem en de mogelijke gevolgen van een PPD voor zowel moeder als kind.
 • De verloskundige heeft het vertrouwen dat zij bekwaam is in het tijdig herkennen van een PPD bij haar cliënten.
 • De verloskundige kan op een vaardige wijze een PPD bespreekbaar maken met haar cliënt.
 • De verloskundige kan tijdseffectief een PPD bespreken
De workshop wil daarnaast bijdragen aan het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking. Als vervolg op deze cursusdag wordt de deelnemers de mogelijkheid geboden om methodisch intercollegiaal overleg te begeleiden op het gebied van psychische problemen. Op deze plek kan het handelen getoetst worden en kunnen afspraken gemaakt worden over het verbeteren van het beleid. Dit zal bijdragen in het vergroten van de eigen effectiviteitsverwachting en geeft de mogelijkheid laagdrempelig multidisciplinaire te overleggen. Bij voldoende belangstelling worden hiervoor MIO punten aangevraagd.

Accreditatie
Deze nascholing is door de KNOV geaccrediteerd voor 9.5 punten. Op verzoek wordt accreditatie tegen meerprijs geregeld bij andere beroepsverenigingen.

Praktisch
De eerstvolgende uitvoering zal zijn in 2022: datum is nog niet bekend en zal hier vermeld worden.

Kosten
De kosten bedragen €350 inclusief uitgebreid lunchbuffet.

Inschrijving
Inschrijving is nu niet mogelijk.
BASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKERBASISCURSUS COGNITIEF GEDRAGSTHERAPEUTISCH WERKER 
(48 uur):

Inleiding
De basiscursus cognitief gedragstherapeutisch werker (CGW-er) is bedoeld voor HBO opgeleide professionals in de zorg die zich de denkwijze van de cognitieve gedragstherapie eigen willen maken en CGT protocollen en technieken willen leren toepassen bij diverse problematiek. De huidige cursus is opgezet conform de richtlijnen van de VGCt en kan resulteren tot een registratie als CGW-er in opleiding waarna de opleiding tot geregistreerd cognitief gedragstherapeutisch werker VGCt kan worden vervolgd.
Ook HBO professionals in de zorg die in hun werk op zoek zijn naar verdieping en graag bewezen effectieve technieken toe willen leren passen (zonder daarna de opleiding tot CGW-er VGCt te gaan volgen) zijn uiteraard van harte welkom om deel te nemen aan de cursus. Deze cursus werd beoordeeld met een 9.0 door de vorige deelnemers.

Inhoud
Aan het einde van de cursus hebben cursisten kennisgenomen van belangrijke inzichten vanuit de cognitieve gedragstherapie en hebben zij vaardigheden ontwikkeld in het toepassen van een breed scala aan CGT technieken. Hierbij zal veel gebruik worden gemaakt van rollenspelen (ook met trainingsacteurs) en wordt uitgebreid stilgestaan bij casuïstiek uit de praktijk.
De cursus wil daarnaast bijdragen aan de verdere professionalisering van het vak CGW-er door cursisten uit te nodigen te reflecteren op hun positie binnen de organisatie waar ze werkzaam zijn, hun eventuele wensen op dit vlak en de samenwerking met gedragswetenschappers en andere disciplines binnen hun organisatie.

Doelstellingen
 • het kiezen van een te bewerken probleemgedrag
 • het motiveren en gebruikmaken van gespreksvaardigheden voor een optimale therapeutische relatie
 • het opzetten en verrichten van observaties, registraties en metingen
 • het maken van (eenvoudige) verklarende analyses (functieanalyse en betekenisanalyse)
 • het opzetten en uitvoeren van onderdelen van het behandelingsprogramma
 • het evalueren van het (deel)behandelingsprogramma: het effect van de interventiemethoden op de afname van problemen en toename van gewenst gedrag monitoren en bij beperkt effect alle gevolgde stappen heroverwegen
 • terugrapportage aan de verantwoordelijk cognitief gedragstherapeut
 • het uitvoeren van diverse CGT technieken waaronder registratieopdrachten, exposure in vivo, interoceptieve exposure, exposure met responspreventie, het opzetten en uitvoeren van gedragsexperimenten, het bewerken van cognities middels gedachtenrapporten en uitdaagtechnieken, gedragsactivatie, contraconditionering, motiveringstechnieken en ontspanningstechnieken.

Accreditatie
De cursus is geaccrediteerd door de VGCt, het kwaliteitsregister V&V en het Register Zorgprofessionals en het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR). Op verzoek wordt accreditatie tegen meerprijs geregeld bij andere beroepsverenigingen.

Uitvoering
De eerstvolgende uitvoering zal zijn in 2022: data zijn nog niet bekend en zullen hier later vermeld worden.

Kosten
De cursus kost €1700,-. Het lunchbuffet is hierbij inbegrepen. De boeken dienen zelf te worden aangeschaft.

Inschrijving
Inschrijving is nu niet mogelijk.

Incompany
Deze cursus wordt ook incompany aangeboden. Neem contact met ons op voor informatie of een offerte op maat.

Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie


BASISCURSUS COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (100 uur):

Inleiding 
In de basiscursus cognitieve gedragstherapie maakt u zich de cognitief gedragstherapeutische denkwijze en het cognitief gedragstherapeutisch proces eigen. Na afloop bent u in staat op verantwoorde wijze cognitief gedragstherapeutische behandelingen van gemiddelde zwaarte onder supervisie uit te voeren.

De cursus is opgezet volgens de richtlijnen van de Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Als u geregistreerd cognitief gedragstherapeut wilt worden is het vereist een doctoraal/ universitaire masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde, of een door de registratiecommissie gelijkwaardig geachte opleiding op masterniveau afgerond te hebben. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap van de VGCt en om als cognitief gedragstherapeut erkend te worden is na het volgen van de 100-urige basiscursus, een vervolgcursus (eveneens 100 uur), supervisie, leertherapie, en het schrijven van een N=1 studie vereist (zie www.vgct.nl).

De PAG basiscursus cognitieve gedragstherapie is geschikt voor mensen die de volledige opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt willen volgen maar ook professionals in de zorg die in hun werk op zoek zijn naar verdieping en graag bewezen effectieve technieken toe willen leren passen (zonder de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt te gaan volgen) zijn uiteraard van harte welkom om aan de cursus deel te nemen.

Inhoud
Na afloop hebben de cursisten kennis van belangrijke inzichten vanuit de cognitieve gedragstherapie en hebben zij vaardigheden ontwikkeld in het toepassen van een breed scala aan CGT technieken. Het accent ligt op de interventies voor volwassenen, maar er is ook aandacht voor interventies bij kinderen en jeugdigen en bij ouderen. De cursisten zijn vaardig in het uitvoeren van effectief gebleken protocollaire behandelingen en op de hoogte van de multidisciplinaire richtlijnen. Middels op het individu gerichte verklarende (functie- en betekenis) analyses leren cursisten een behandelplan op te stellen en kunnen zij de afweging ‘protocollair behandelen versus behandelen op maat’ maken. In de cursus zal veel gebruik worden gemaakt van rollenspelen (ook met trainingsacteurs) en er wordt uitgebreid stilgestaan bij casuïstiek uit de praktijk.

Doelstellingen
•kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces
•het motiveren en gebruikmaken van gespreksvaardigheden voor een optimale therapeutische relatie
•het gebruik van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek
•het opzetten en verrichten van observaties, registraties en metingen
•het maken van verklarende analyses (functieanalyse en betekenisanalyse)
•het maken van een casusconceptualisatie
•op basis van voorgaande een behandelplan opstellen en zo nodig vanuit analyses beargumenteren waarom is afgeweken van een protocol
•het opzetten en uitvoeren van evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematiek
•het evalueren van het behandelingsprogramma: het effect van de interventiemethoden op de afname van problemen en toename van gewenst gedrag monitoren en bij beperkt effect alle gevolgde stappen heroverwegen
•adequate verslaglegging
•het uitvoeren van diverse CGT technieken waaronder registratieopdrachten, exposure in vivo, interoceptieve exposure, exposure met responspreventie, het opzetten en uitvoeren van gedragsexperimenten, het bewerken van cognities middels gedachtenrapporten en uitdaagtechnieken, gedragsactivatie, contraconditionering, motiveringstechnieken en ontspanningstechnieken.

Accreditatie 
De cursus is geaccrediteerd door de VGCt en het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR). Op verzoek wordt accreditatie tegen meerprijs geregeld bij andere beroepsverenigingen.

Omvang 
In totaal bestaat de cursus uit 100 contacturen. Daarnaast wordt uitgegaan van 350 werkuren.

Kosten 
De cursus kost €2950,- Bij de prijs inbegrepen is het cursusmateriaal en de lunch. De boeken dienen zelf te worden aangeschaft.

Uitvoering 
De eerstvolgende uitvoering zal zijn in 2022: data zijn nog niet bekend en zullen hier later vermeld worden.

Inschrijving
Inschrijving is nu niet mogelijk.

Incompany 
Deze cursus wordt tevens incompany aangeboden. Neem contact met ons op voor informatie of een offerte op maat.

WORKSHOP ZWANGERSCHAP EN PTSS


WORKSHOP ZWANGERSCHAP EN PTSS: 

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor afgestudeerde verloskundigen die de kennis rondom de post traumatische stress stoornis (PTSS) in de zwangerschap willen vergroten.

Inhoud
Tussen de 9 en 21% van de vrouwen ervaart de bevalling als een traumatische ervaring. Van alle vrouwen voor wie de bevalling een traumatische gebeurtenis was, ontwikkelt ongeveer 10-13% PTSS. In de literatuur worden verschillende (negatieve) gevolgen genoemd van een traumatische bevallingservaring, waaronder angst voor een volgende zwangerschap of bevalling, een verzoek tot sectio caesarea in een volgende zwangerschap of kiezen voor minder of andere zorg dan medisch geïndiceerd. Ook zijn beschreven: een negatief zelfbeeld bij de moeder, moeilijkheden met borstvoeding, problemen met seksualiteit en de moeder-kindbinding.
Recent is de richtlijn bevallingsgerelateerde posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en posttraumatische-stressstoornisklachten (PTSS- klachten) uitgekomen met als doel de zorg verbeteren rondom de zwangere en jonge moeder.
In de cursus is naast het vergroten van theoretische kennis, veel aandacht voor de
behandeling en het bespreken van casuïstiek. Ook staan we uitgebreid stil bij de rol van de hulpverlener in dit proces

Doelstellingen
 • De verloskundige vergroot haar algemene kennis over een PTSS en is op de hoogte van de behandelmogelijkheden.
 • De verloskundige is zich bewust van de omvang van het probleem en de mogelijke gevolgen van een PTSS voor zowel moeder als kind.
 • De verloskundige heeft het vertrouwen dat zij bekwaam is in het herkennen van een PTSS bij haar cliënten.
 • De verloskundige kan op een vaardige wijze een PTSS bespreekbaar maken met haar cliënt.
De workshop wil daarnaast bijdragen aan het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking. Als vervolg op deze cursusdag wordt de deelnemers de mogelijkheid geboden om methodisch intercollegiaal overleg te begeleiden op het gebied van psychische problemen. Op deze plek kan het handelen getoetst worden en kunnen afspraken gemaakt worden over het verbeteren van het beleid. Dit zal bijdragen in het vergroten van de eigen effectiviteitsverwachting en geeft de mogelijkheid laagdrempelig multidisciplinaire te overleggen. Bij voldoende belangstelling worden hiervoor MIO punten aangevraagd.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd bij de KNOV. Op verzoek wordt accreditatie tegen meerprijs geregeld bij andere beroepsverenigingen.

Praktisch
De eerstvolgende uitvoering zal zijn in 2022: datum is nog niet bekend en zal hier vermeld worden.

Kosten
De kosten bedragen €350 inclusief uitgebreid lunchbuffet. Wanneer je je gelijktijdig inschrijft voor de training zwangerschap en depressie ontvang je op beide trainingen €50 korting en betaal je dus €600 in totaal. Dit geldt tevens voor de cursisten die deze training al eerder hebben gevolgd.

Inschrijving
Inschrijving is nu niet mogelijk.

Supervisie/ leertherapieEr zijn verschillende individuele supervisie mogelijkheden bij zowel Franske van Apeldoorn als Mirjam Meek. Beiden geven ook leertherapie voor het traject van de VGCt. Door te klikken op de naam van de supervisor wordt je doorgestuurd naar de pagina met informatie over de mogelijkheden.

Het is ook mogelijk om groepssupervisie te volgen. De ervaring leert dat dit met name voor begeleiding bij de n=1 als heel nuttig wordt ervaren. Naast twee ervaren supervisoren VGCT kun je ook leren van elkaar. In maandelijkse bijeenkomsten wordt het proces van het schrijven van een n=1 gezamenlijk doorlopen waarbij de supervisant begeleid wordt in dit hele proces. Het doel is uiteraard een mooi eindproduct. 

Nieuws


Per 13-01 2021 hebben wij vanwege de aanhoudende coronacrisis besloten het PAG aanbod van 2021 te annuleren. De PAG zal in heel 2021 dus GEEN cursussen verzorgen. De PAG staat voor kleinschaligheid, persoonlijk contact en hoge kwaliteit: wij verheugen ons erop dit in het jaar 2022 weer middels fysiek onderwijs te kunnen bieden! Nieuwe data voor ons reguliere aanbod zullen vermeld worden op de website. Voel je vrij om contact met ons te zoeken om te informeren naar de laatste stand van zaken of om te overleggen over wensen en mogelijkheden!

Lees Meer

26 oktober 2020: Alle 15 deelnemers zijn vandaag geslaagd voor de basiscursus Cognitief Gedragstherapeutisch Werker! Acht lesdagen (waarvan de laatste twee online vanwege de aangescherpte maatregelen) hebben de deelnemers zich verdiept in de cognitieve gedragstherapie. De deelnemers kunnen nu zelfstandig het CGW opleidingstraject vervolgen middels supervisie en ervaring opdoen in de praktijk. De cursisten hebben ook inspiratie opgedaan om zich te profileren in hun eigen werksetting. Gefeliciteerd allemaal en heel veel succes!!

14 oktober vond de nascholing 'de Peripartum Depressie' voor verloskundigen plaats. Het was een zeer geslaagde dag die door de deelnemers met een 8.7 gewaardeerd werd. Gemist? Schrijf je in de voor de herhaling! De bijscholing wordt opnieuw gegeven op maandag 06 april 2020. Aanmelden kan door het sturen van een mail naar www.pa-groningen.com of gebruik de contact pagina van deze site.

Vanaf vandaag is de PAG geregistreerd bij het CRKBO als een erkende onderwijsinstelling. In het Register Instellingen staan onderwijsinstellingen ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs.

Een nieuwe mogelijkheid in Groningen om cursussen en nascholing omtrent psychologie te volgen. We starten met de cursus voor de cognitief gedragstherapeutisch werker, maar er zijn plannen om het aanbod uit te breiden. Bij vragen over een specifieke cursus of mogelijkheden voor na- of bijscholing, komen we graag met je in contact. We sluiten graag aan bij de wensen vanuit de praktijk.

AccreditatieVoor het onderwijs voor verloskundigen is accreditatie aangevraagd of verleend door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV).

Voor alle CGT cursussen is accreditatie aangevraagd of verleend door de Vereniging voor Gedrags- en Cognitieve therapie (www.vgct.nl).  Voor de eisen omtrent (her)registratie bij de VGCt, wordt verwezen naar de vgct.  

Accreditaties bij andere beroepsverenigingen worden op maat aangevraagd.
Cursussen die reeds geaccrediteerd zijn staan vermeld in het PE-online register: www.pe-online.org.

KostenDe prijzen voor de cursussen staan vermeld bij de desbetreffende cursus (zie cursus aanbod).
Er is vrijstelling voor BTW afdracht.

Particulieren kunnen opleidingskosten aftrekken van de belasting mits de cursus gericht is op de huidige of toekomstige beroepsuitoefening (zie : www.belastingdienst.nl ).

Voor de betalingsvoorwaarden wordt verwezen naar het document 'Algemene en betalingsvoorwaarden'.

Klachtenregeling


Indien er onvrede is over het geleverde onderwijs door de PAG en u komt er in gesprek met de docenten niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van de accreditatieverlenende instelling. Het College van Beroep en de vertrouwenspersonen van deze Vereniging behandelen klachten van (aanstaande) leden van de Vereniging (zie www.vgct.nl). Het oordeel van het CvB van de VGCt is bindend. Eventuele consequenties worden na uitspraak binnen vier weken door ons opgevolgd.

Voordat u een beroep kunt doen op bovenstaande klachtencommissie dient u eerst uw klacht met de betreffende docent te bespreken. Komt u er niet uit dan dient u binnen acht dagen na afloop van de cursus de klacht schriftelijk te melden aan de PAG. Na deze acht dagen vervalt het recht op het indienen van een klacht. De klacht wordt binnen zes weken vertrouwelijk behandeld. Indien de klachtafhandeling in de ogen van de cursist onvoldoende is, kan hij/zij gebruik maken van de bovengenoemde externe mogelijkheid.


Algemene en betalingsvoorwaarden PAG


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en inschrijvingen tussen de PAG en de opdrachtgever met betrekking tot een onderwijsactiviteit.

Deze voorwaarden gelden vanaf 01 april 2019 voor alle overeenkomsten die na die datum gesloten zijn. Deze voorwaarden worden permanent gepubliceerd op de website van de PAG. De PAG behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden periodiek te wijzigen. Nieuwe versies zullen onmiddellijk van toepassing zijn, zodra deze publiekelijk toegankelijk worden gemaakt via de website.

Inschrijving

Inschrijven voor onderwijs kan door een mail te sturen aan de PAG waarna de aanvrager een inschrijvingsformulier ontvangt. De deelnemer mailt het ingevulde inschrijvingsformulier retour en ontvangt vervolgens van de PAG een bevestiging van inschrijving. Na het inschrijven heeft de cursist wettelijk recht op 14 dagen bedenktijd. Deze bedenktijd gaat in op de datum dat de deelnemer de bevestiging van inschrijving heeft ontvangen. Na deze 14 dagen is de inschrijving definitief. Toelating voor het onderwijs is op volgorde van binnenkomst van inschrijving.

Facturatie en betaling

De factuur wordt (ongeveer) twee maanden voor aanvang van het onderwijs verstuurd. De factuur wordt digitaal (per mail) naar het privéadres van de cursist gestuurd tenzij anders is aangegeven op het inschrijvingsformulier. De cursist is verantwoordelijk voor tijdige betaling. Indien de werkgever van de cursist de kosten van de opleiding, cursus of training voor haar rekening neemt, ontslaat dat de cursist niet van de verantwoordelijkheid voor tijdige betaling. Met de inschrijving verbindt de aanvrager zich aan de algemene voorwaarden en annuleringsvoorwaarden van de PAG. 

De factuur dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het onderwijs te worden voldaan. Het bedrag dient over te worden gemaakt op de door de PAG aangegeven bankrekening door middel van door banken erkende vormen van elektronisch betalen.

Er is een mogelijkheid om in termijnen te betalen. De cursist dient zich dan te houden aan de overeengekomen data voor betaling. Bij het niet tijdig overmaken van de termijnbedragen, is er sprake van verzuim.

Indien de cursist in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cursist hiermee van rechtswege in verzuim. De PAG stuurt eenmalig een betalingsherinnering met het verzoek om binnen 10 dagen alsnog de factuur te voldoen. Bij niet tijdige betaling zal de invordering in handen gesteld worden van een incassobureau. Alle daaruit voortkomende kosten zijn voor de cursist.

Annulering

A) Na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot het annuleren van een meerdaagse cursus:

1. Annulering dient per e-mail te gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e- mail van de cursist. Deze e-mail dient vervolgens door de PAG te zijn bevestigd.

2. Bij annulering tot 6 weken voor de start van het onderwijs zijn er geen kosten verschuldigd en wordt het eventueel al betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetaald.  

3. Bij annulering minder dan 6 en tot 2 weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de 50% van de overeengekomen cursusprijs verschuldigd. Eventueel teveel betaalde cursuskosten zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald.

4. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen cursusprijs verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van reeds gemaakte kosten.

5. Een uitzondering op regel 4 is de volgende situatie: Indien de cursist annuleert binnen 4 weken voor het begin van de cursus en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en de PAG hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt is de cursist aan de PAG enkel €50,00 administratiekosten verschuldigd. 


B) Na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot het annuleren van een eendaagse training of workshop:

1. Annulering dient per e-mail te gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e- mail van de cursist. Deze e-mail dient vervolgens door de PAG te zijn bevestigd.

2. Bij annulering tot 4 weken voor de start van het onderwijs zijn er geen kosten verschuldigd en wordt het eventueel al betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetaald.

3. Bij annulering tot 2 weken voor de start van het onderwijs is de afnemer de 50% van de overeengekomen cursusprijs verschuldigd.

4. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.


Hardheidsclausule 

Bij annulering van een cursus, training, workshop, congres of bijeenkomst kan de PAG besluiten om het nog verschuldigde cursusgeld te verminderen, of kwijt te schelden. Dit kan alleen op grond van zwaarwegende redenen die uitsluitend de deelnemer betreffen. Andere dan de deelnemer kunnen aan een dergelijke vermindering of kwijtschelding geen enkel recht ontlenen.

Annulering vanuit de PAG

De PAG heeft het recht een activiteit te annuleren bij onvoldoende belangstelling naar het oordeel van PAG. Mocht dit het geval zijn, dan ontvangt de cursist minimaal 4 weken voor aanvang van de start van de cursus bericht. In sommige gevallen zal het programma of de locatie wijzigen als de omstandigheden dit vereisen. Hiervan ontvangt de cursist zo snel mogelijk doch minimaal 7 dagen voor aanvang van de cursus bericht. Hier zijn uiteraard geen kosten voor de deelnemer aan verbonden.

Uitval docent door overmacht 

Bij uitval van een docent door overmacht zal de PAG zich tot het uiterste inspannen om adequate vervanging te regelen. Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, zal de PAG zo spoedig mogelijk met een alternatieve lesdatum komen. In dit geval heeft de cursist geen recht op (schade)vergoeding of vergoeding van (extra) reiskosten. De extra kosten voor de verzorging van lesdagen die hieruit voortvloeien, zijn voor de PAG. Uitval van een docent door overmacht alsmede een hierdoor gewijzigde lesdatum zijn geen redenen voor kosteloze annulering of ontbinding door de cursist.

Levering

Lesmateriaal dat door de PAG beschikbaar wordt gesteld zal tijdig op elektronische wijze worden aangeboden. Eventuele schriftelijk lesmateriaal wordt in de cursus uitgedeeld. Het is niet mogelijk dit te verzenden per post.

In de cursus worden afspraken gemaakt over eventueel correctiewerk door de docenten. Dit moet in redelijkerwijs in verhouding staan tot het tijdstip van aanvang van het vervolg van het onderwijs respectievelijk van een eventuele herkansing.

Auteursrecht

Het auteursrecht op de door de PAG uitgegeven brochures en cursusmateriaal berust bij de PAG, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de PAG zullen door de cursist geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook worden verveelvoudigd.

Vertrouwelijkheid

Door de cursist verstrekte informatie wordt door de PAG, diens personeel en/of voor de PAG werkzame personen vertrouwelijk behandeld. De PAG conformeert zich aan de geldende privacywetgeving. Er wordt verwezen naar het privacybeleid van de PAG. Dit privacybeleid heeft betrekking op het verwerken van (bijzondere) persoonsgegevens van cursisten. Dit beleid is gepubliceerd op de website.  

Klachten

Indien er onvrede is over het geleverde onderwijs door de PAG en u komt er in gesprek met de docenten niet uit, dan kunt u een beroep doen op de klachtenprocedure van de accreditatieverlenende instelling. Het College van Beroep en de vertrouwenspersonen van deze Vereniging behandelen klachten van (aanstaande) leden van de Vereniging (zie www.vgct.nl). Het oordeel van het CvB van de VGCt is bindend. Eventuele consequenties worden na uitspraak binnen vier weken door ons opgevolgd.

Voordat u een beroep kunt doen op bovenstaande klachtencommissie dient u eerst uw klacht met de betreffende docent te bespreken. Komt u er niet uit dan dient u binnen acht dagen na afloop van de cursus de klacht schriftelijk te melden aan de PAG. Na deze acht dagen vervalt het recht op het indienen van een klacht. De klacht wordt binnen zes weken vertrouwelijk behandeld. Indien de klachtafhandeling in de ogen van de cursist onvoldoende is, kan hij/zij gebruik maken van de bovengenoemde externe mogelijkheid.

Bereikbaarheid

Vragen van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden altijd binnen een week beantwoord. Indien een vraag meer tijd vraagt om te beantwoorden, ontvangt u in elk geval een ontvangstbevestiging met nadere toelichting binnen welke termijn u antwoord ontvangt.
 

 


AnnuleringA) Na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot het annuleren van een meerdaagse cursus:

1. Annulering dient per e-mail te gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e- mail van de cursist. Deze e-mail dient vervolgens door de PAG te zijn bevestigd.

2. Bij annulering tot 6 weken voor de start van het onderwijs zijn er geen kosten verschuldigd en wordt het eventueel al betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetaald.  

3. Bij annulering minder dan 6 en tot 2 weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de 50% van de overeengekomen cursusprijs verschuldigd. Eventueel teveel betaalde cursuskosten zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald.

4. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen cursusprijs verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van reeds gemaakte kosten.

5. Een uitzondering op regel 4 is de volgende situatie: Indien de cursist annuleert binnen 4 weken voor het begin van de cursus en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en de PAG hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt is de cursist aan de PAG enkel €50,00 administratiekosten verschuldigd. 


B) Na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot het annuleren van een eendaagse training of workshop:

1. Annulering dient per e-mail te gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e- mail van de cursist. Deze e-mail dient vervolgens door de PAG te zijn bevestigd.

2. Bij annulering tot 4 weken voor de start van het onderwijs zijn er geen kosten verschuldigd en wordt het eventueel al betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetaald.

3. Bij annulering tot 2 weken voor de start van het onderwijs is de afnemer de 50% van de overeengekomen cursusprijs verschuldigd.

4. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.


Privacy beleidDocenten en cursisten zijn gehouden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie waarover zij beschikken ten behoeve van de uitvoering van de cursus (het contract) tenzij geheimhouding strijdig zou zijn met enige wetsbepaling, voorschrift of andere professionele verplichting. Door de cursist verstrekte informatie wordt door de docenten van de PAG vertrouwelijk behandeld en hiermee conformeert de PAG zich aan de geldende privacywetgeving. De reikwijdte van dit artikel geldt de docenten die de cursus organiseren, gastdocenten, trainingsacteurs en eventueel ingehuurde zzp-ers.

Intellectuele eigendomsrechten

Cursisten krijgen voor de start van de cursus informatie toegestuurd. In deze informatie staan de doelen en eindtermen van de cursus, het programma en informatie over de toetsvormen. Van alle informatie/ lesmateriaal verstrekt door de PAG blijven alle rechten voorbehouden aan de docent en blijven eigendom van de docent. Niets uit de handouts mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of gedeeld worden op welke wijze dan ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de docent van de PAG. Het is niet toegestaan lesmateriaal van de PAG aan derden ter beschikking te stellen.


CoronaDe PAG houdt ten alle tijden de RIVM maatregelen aan rondom het coronavirus. Onze onderwijslocatie (van der Valk Hoogkerk) kan de 1,5 meter afstand garanderen en past steeds zijn beleid aan afhankelijk van de dan geldende maatregelen. Als het niet mogelijk is de cursus aldaar plaats te laten vinden dan zullen we per cursus een afweging maken of de cursus wordt uitgesteld of dat de cursus online wordt aangeboden.
Kijk voor meer informatie bij de betreffende cursus. Als je ingeschreven staat voor een cursus, ontvang je uiteraard per mail bericht over eventuele maatregelen.

Contact


 • Stationsweg 9, Haren, Nederland
 • Locatie cursus: Vechtstraat 62, Groningen, Nederland