AnnuleringA) Na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot het annuleren van een meerdaagse cursus:

1. Annulering dient per e-mail te gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e- mail van de cursist. Deze e-mail dient vervolgens door de PAG te zijn bevestigd.

2. Bij annulering tot 6 weken voor de start van het onderwijs zijn er geen kosten verschuldigd en wordt het eventueel al betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetaald.  

3. Bij annulering minder dan 6 en tot 2 weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de 50% van de overeengekomen cursusprijs verschuldigd. Eventueel teveel betaalde cursuskosten zullen binnen 14 dagen worden terugbetaald.

4. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen cursusprijs verschuldigd. Er vindt geen restitutie plaats van reeds gemaakte kosten.

5. Een uitzondering op regel 4 is de volgende situatie: Indien de cursist annuleert binnen 4 weken voor het begin van de cursus en een vervanger voordraagt die aan de gestelde toelatingseisen voldoet en de PAG hiervan uiterlijk 2 weken voor de aanvangsdatum op de hoogte stelt is de cursist aan de PAG enkel €50,00 administratiekosten verschuldigd. 


B) Na het verstrijken van de wettelijke bedenktijd van 14 dagen gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot het annuleren van een eendaagse training of workshop:

1. Annulering dient per e-mail te gebeuren. Als annuleringsdatum geldt de datum van ontvangst van de e- mail van de cursist. Deze e-mail dient vervolgens door de PAG te zijn bevestigd.

2. Bij annulering tot 4 weken voor de start van het onderwijs zijn er geen kosten verschuldigd en wordt het eventueel al betaalde bedrag binnen 14 dagen terugbetaald.

3. Bij annulering tot 2 weken voor de start van het onderwijs is de afnemer de 50% van de overeengekomen cursusprijs verschuldigd.

4. Bij annulering minder dan 2 weken voor aanvang van het onderwijs is de afnemer de volledige, overeengekomen prijs verschuldigd.