Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie


BASISCURSUS COGNITIEVE GEDRAGSTHERAPIE (100 uur):

Inleiding 
In de basiscursus cognitieve gedragstherapie maakt u zich de cognitief gedragstherapeutische denkwijze en het cognitief gedragstherapeutisch proces eigen. Na afloop bent u in staat op verantwoorde wijze cognitief gedragstherapeutische behandelingen van gemiddelde zwaarte onder supervisie uit te voeren.

De cursus is opgezet volgens de richtlijnen van de Vereniging van Gedragstherapie en Cognitieve Therapie (VGCt). Als u geregistreerd cognitief gedragstherapeut wilt worden is het vereist een doctoraal/ universitaire masteropleiding psychologie, pedagogische wetenschappen, gezondheidswetenschappen of geneeskunde, of een door de registratiecommissie gelijkwaardig geachte opleiding op masterniveau afgerond te hebben. Voor het verkrijgen van het lidmaatschap van de VGCt en om als cognitief gedragstherapeut erkend te worden is na het volgen van de 100-urige basiscursus, een vervolgcursus (eveneens 100 uur), supervisie, leertherapie, en het schrijven van een N=1 studie vereist (zie www.vgct.nl).

De PAG basiscursus cognitieve gedragstherapie is geschikt voor mensen die de volledige opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt willen volgen maar ook professionals in de zorg die in hun werk op zoek zijn naar verdieping en graag bewezen effectieve technieken toe willen leren passen (zonder de opleiding tot cognitief gedragstherapeut VGCt te gaan volgen) zijn uiteraard van harte welkom om aan de cursus deel te nemen.

Inhoud
Na afloop hebben de cursisten kennis van belangrijke inzichten vanuit de cognitieve gedragstherapie en hebben zij vaardigheden ontwikkeld in het toepassen van een breed scala aan CGT technieken. Het accent ligt op de interventies voor volwassenen, maar er is ook aandacht voor interventies bij kinderen en jeugdigen en bij ouderen. De cursisten zijn vaardig in het uitvoeren van effectief gebleken protocollaire behandelingen en op de hoogte van de multidisciplinaire richtlijnen. Middels op het individu gerichte verklarende (functie- en betekenis) analyses leren cursisten een behandelplan op te stellen en kunnen zij de afweging ‘protocollair behandelen versus behandelen op maat’ maken. In de cursus zal veel gebruik worden gemaakt van rollenspelen (ook met trainingsacteurs) en er wordt uitgebreid stilgestaan bij casuïstiek uit de praktijk.

Doelstellingen
•kennis van het cognitief gedragstherapeutisch proces
•het motiveren en gebruikmaken van gespreksvaardigheden voor een optimale therapeutische relatie
•het gebruik van cognitief gedragstherapeutische diagnostiek
•het opzetten en verrichten van observaties, registraties en metingen
•het maken van verklarende analyses (functieanalyse en betekenisanalyse)
•het maken van een casusconceptualisatie
•op basis van voorgaande een behandelplan opstellen en zo nodig vanuit analyses beargumenteren waarom is afgeweken van een protocol
•het opzetten en uitvoeren van evidence based behandelprogramma’s bij de meest voorkomende problematiek
•het evalueren van het behandelingsprogramma: het effect van de interventiemethoden op de afname van problemen en toename van gewenst gedrag monitoren en bij beperkt effect alle gevolgde stappen heroverwegen
•adequate verslaglegging
•het uitvoeren van diverse CGT technieken waaronder registratieopdrachten, exposure in vivo, interoceptieve exposure, exposure met responspreventie, het opzetten en uitvoeren van gedragsexperimenten, het bewerken van cognities middels gedachtenrapporten en uitdaagtechnieken, gedragsactivatie, contraconditionering, motiveringstechnieken en ontspanningstechnieken.

Accreditatie 
De cursus is geaccrediteerd door de VGCt en het Verpleegkundig Specialisten Register (VSR). Op verzoek wordt accreditatie tegen meerprijs geregeld bij andere beroepsverenigingen.

Omvang 
In totaal bestaat de cursus uit 100 contacturen. Daarnaast wordt uitgegaan van 350 werkuren.

Kosten 
De cursus kost €2950,- Bij de prijs inbegrepen is het cursusmateriaal en de lunch. De boeken dienen zelf te worden aangeschaft.

Uitvoering 
De eerstvolgende uitvoering zal zijn in 2022: data zijn nog niet bekend en zullen hier later vermeld worden.

Inschrijving
Inschrijving is nu niet mogelijk.

Incompany 
Deze cursus wordt tevens incompany aangeboden. Neem contact met ons op voor informatie of een offerte op maat.