KostenDe prijzen voor de cursussen staan vermeld bij de desbetreffende cursus (zie cursus aanbod).
Er is vrijstelling voor BTW afdracht.

Particulieren kunnen opleidingskosten aftrekken van de belasting mits de cursus gericht is op de huidige of toekomstige beroepsuitoefening (zie : www.belastingdienst.nl ).

Voor de betalingsvoorwaarden wordt verwezen naar het document 'Algemene en betalingsvoorwaarden'.