Privacy beleidDocenten en cursisten zijn gehouden aan geheimhouding van vertrouwelijke informatie waarover zij beschikken ten behoeve van de uitvoering van de cursus (het contract) tenzij geheimhouding strijdig zou zijn met enige wetsbepaling, voorschrift of andere professionele verplichting. Door de cursist verstrekte informatie wordt door de docenten van de PAG vertrouwelijk behandeld en hiermee conformeert de PAG zich aan de geldende privacywetgeving. De reikwijdte van dit artikel geldt de docenten die de cursus organiseren, gastdocenten, trainingsacteurs en eventueel ingehuurde zzp-ers.

Intellectuele eigendomsrechten

Cursisten krijgen voor de start van de cursus informatie toegestuurd. In deze informatie staan de doelen en eindtermen van de cursus, het programma en informatie over de toetsvormen. Van alle informatie/ lesmateriaal verstrekt door de PAG blijven alle rechten voorbehouden aan de docent en blijven eigendom van de docent. Niets uit de handouts mag worden verveelvoudigd, opgeslagen of gedeeld worden op welke wijze dan ook, zonder voorgaande schriftelijke toestemming van de docent van de PAG. Het is niet toegestaan lesmateriaal van de PAG aan derden ter beschikking te stellen.