WORKSHOP PERIPARTUM DEPRESSIE


WORKSHOP DE PERIPARTUM DEPRESSIE: 

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor verloskundigen die de kennis rondom de peripartum depressie willen vergroten. De training richt zich op de verloskundige hulpverlener maar is ook leerzaam voor andere hulpverleners in dit werkveld.

Inhoud
In Nederland krijgt meer dan 10% van alle zwangeren en pas bevallen vrouwen een peripartum depressie (PPD) binnen één jaar na de bevalling. Ondanks het veelvuldig voorkomen van een PPD wordt een PPD vaak niet tijdig herkend door zorgverleners. Verloskundigen hebben een unieke mogelijkheid om de (psychische) gezondheid van een cliënt te monitoren aangezien zij negen maanden lang intensief contact hebben met hun cliënten. Verloskundigen zijn verantwoordelijk voor het bewaken van de fysiologie bij moeder en kind dus ook voor het signaleren en het bespreekbaar maken van depressieve gedachten en gevoelens. Echter er is sprake van forse onderdiagnostiek. Door de kennis van de verloskundige te vergroten, bewust te maken van de risico’s en de vaardigheden te vergroten, zal een verloskundige beter in staat zijn een PPD te herkennen.

Doelstellingen
  • De verloskundige vergroot haar algemene kennis over een PPD en is op de hoogte van de behandelmogelijkheden.
  • De verloskundige is zich bewust van de omvang van het probleem en de mogelijke gevolgen van een PPD voor zowel moeder als kind.
  • De verloskundige heeft het vertrouwen dat zij bekwaam is in het tijdig herkennen van een PPD bij haar cliënten.
  • De verloskundige kan op een vaardige wijze een PPD bespreekbaar maken met haar cliënt.
  • De verloskundige kan tijdseffectief een PPD bespreken
De workshop wil daarnaast bijdragen aan het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking. Als vervolg op deze cursusdag wordt de deelnemers de mogelijkheid geboden om methodisch intercollegiaal overleg te begeleiden op het gebied van psychische problemen. Op deze plek kan het handelen getoetst worden en kunnen afspraken gemaakt worden over het verbeteren van het beleid. Dit zal bijdragen in het vergroten van de eigen effectiviteitsverwachting en geeft de mogelijkheid laagdrempelig multidisciplinaire te overleggen. Bij voldoende belangstelling worden hiervoor MIO punten aangevraagd.

Accreditatie
Deze nascholing is door de KNOV geaccrediteerd voor 9.5 punten. Op verzoek wordt accreditatie tegen meerprijs geregeld bij andere beroepsverenigingen.

Praktisch
De eerstvolgende uitvoering zal zijn in 2022: datum is nog niet bekend en zal hier vermeld worden.

Kosten
De kosten bedragen €350 inclusief uitgebreid lunchbuffet.

Inschrijving
Inschrijving is nu niet mogelijk.