Zwangerschap en PTSS


MAANDAG 05 OKTOBER 2020
CURSUS ZWANGERSCHAP EN PTSS: 


Doelgroep
De cursus is bedoeld voor afgestudeerde verloskundigen die de kennis rondom de post traumatische stress stoornis in de zwangerschap willen vergroten.

Inhoud
Tussen de 9 en 21 % van de vrouwen ervaart de bevalling als een traumatische ervaring. Van alle vrouwen voor wie de bevalling een traumatische gebeurtenis was, ontwikkelt ongeveer 10-13 procent PTSS. In de literatuur worden verschillende (negatieve) gevolgen genoemd van een traumatische bevallingservaring, waaronder angst voor een volgende zwangerschap of bevalling, een verzoek tot sectio caesarea in een volgende zwangerschap of kiezen voor minder of andere zorg dan medisch geïndiceerd. Ook zijn beschreven: een negatief zelfbeeld bij de moeder, moeilijkheden met borstvoeding, problemen met seksualiteit en de moeder-kindbinding.
Recent is de richtlijn bevallingsgerelateerde posttraumatische-stressstoornis (PTSS) en posttraumatische-stressstoornisklachten (PTSS- klachten) uitgekomen met als doel de zorg verbeteren rondom de zwangere en jonge moeder.
In de cursus is naast het vergroten van theoretische kennis, veel aandacht voor de
behandeling en het bespreken van casuïstiek. Ook staan we uitgebreid stil bij de rol van de hulpverlener in dit proces

Doelstellingen
  • De verloskundige vergroot haar algemene kennis over een PTSS en is op de hoogte van de behandelmogelijkheden.
  • De verloskundige is zich bewust van de omvang van het probleem en de mogelijke gevolgen van een PTSS voor zowel moeder als kind.
  • De verloskundige heeft het vertrouwen dat zij bekwaam is in het herkennen van een PTSS bij haar cliënten.
  • De verloskundige kan op een vaardige wijze een PTSS bespreekbaar maken met haar cliënt.
De cursus wil daarnaast bijdragen aan het verbeteren van de multidisciplinaire samenwerking. Als vervolg op deze cursusdag wordt de deelnemers de mogelijkheid geboden om methodisch intercollegiaal overleg te begeleiden op het gebied van psychische problemen. Op deze plek kan het handelen getoetst worden en kunnen afspraken gemaakt worden over het verbeteren van het beleid. Dit zal bijdragen in het vergroten van de eigen effectiviteitsverwachting en geeft de mogelijkheid laagdrempelig multidisciplinaire te overleggen. Bij voldoende belangstelling worden hiervoor MIO punten aangevraagd.

Accreditatie
Accreditatie is aangevraagd.

Praktisch
De training vindt plaats bij van der Valk in Hoogkerk. Parkeren is gratis.
De eerstvolgende training staat gepland op maandag 05 oktober 2020, tijd: van 10.00 (inlopen vanaf 9.30) tot 17.00 uur. Een uitgebreid lunchbuffet zal op locatie worden verzorgd.

Kosten
De kosten bedragen 350 euro inclusief uitgebreid lunchbuffet. Wanneer je je gelijktijdig inschrijft voor de training zwangerschap en depressie ontvang je op beide trainingen 50 euro korting en betaal je dus 600 euro in totaal. Dit geldt tevens voor de cursisten die deze training al eerder hebben gevolgd. 

Inschrijving
Inschrijving gaat op basis van binnenkomst van de aanmelding. Voor het aanmelden kun je een mail sturen naar info@pa-groningen.com. We sturen je dan een inschrijvingsformulier.